Hoe mogen we je helpen?

Vervelend, dat u bij een schade betrokken bent geweest.

Maar wij gaat u direct helpen.

Wanneer u onderstaand formulier zo compleet mogelijk invult, kunt u onderaan drukken op '\verzenden'

Wij krijgen het formulier dan direct binnen en gaan er gelijk mee aan de slag.

Jouw gegevens
Verzekeringsgegevens
Wat is er gebeurd
Wat is beschadigd of verloren gegaan

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Kranenburg Verzekeringen Voor zover nodig wordt Kranenburg Verzekeringen hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.